Toklördag 2018-09-22

Kl 11:00 invigs Sjötullstorget ochS/S Norrtälje ska äntligen få lägga till på sin rätta plats vid Norrtälje Hamn. Det ska såklart firas med pompa och ståt. Läs mer på http://norrtaljehamn.se/invigning-av-sjotullstorget-22-9/

Veterantraktorklubben kör parad genom Norrtälje. Hantverksgatan – Lilla Torget – Lilla Brogatan – Bergsgatan. Ett kortare stop med presentation görs kl 11:30 vid Lilla Torget.

Butikerna fylls med härliga erbjudanden. Se annons i Norrtelje Tidning!

Välkomna!