Om oss

Norrtälje Handelsstad ekonomisk förening har som syfte att samla näringsidkare och handelsföretag i Norrtälje för att främja handelns sunda utveckling och medlemsföretagens gemensamma intressen.

Vi är en remissinstans och en länk mellan köpmännen, Norrtälje kommun, Turistnäring, kultur-& fritid samt fastighetsägarna.Föreningen har även några viktiga samarbetspartners varav Norrtelje Tidning är en av de större. Föreningen skall också arrangera och samarbeta med andra kring event i Norrtälje som har till syfte att öka besöken till staden

Norrtälje Handelsstad arbetar för ett levande och attraktivt city, en aktiv samverkan mellan medlemmar och kommun samt för Norrtälje som ett intressant besöksmål..

Styrelsens sammansättning

Ordförande Boel Norman Högberg- Norrtälje Hälsocenter (0708-61 95 06)
Vice ordförande Anders Eriksson – Intersport
Övriga ledamöter
Erik Karlsson – Add on now
Jan – Erik Svecke – Lommarskogen
Fredrich Lovén– Lennart Lovén fastighet
Helena Ericsson – Roslagens Sparbank
Albert Bergström – Bergströms ur och guld, Glassberget
Peter Kauffman – Spel och Sånt
Gisela Norén – Visit Roslagen

Adjungerade

Linda Börjesson – Näringslivschef, Norrtälje Kommun
Helen Lott – Gata-parkchef, Norrtelje Kommun
Handelsutvecklare Tomas Johansson 076 1271093
Ulla Stolt Gustafsson, sekreterare