Medlem

Varför ska jag bli medlem?

Om du vill:

 • Bidra till att stärka handeln i Norrtälje.
 • Vara med och påverka stadens utformning så att upplevelser, kultur och kommersiella värden stärker varandra.
 • Stötta arbetet med att göra vår stadskärna renare, snyggare och tryggare.
 • Delta i nätverket och träffa andra verksamma inom samma genre, på bl.a medlemsmöten.
 • Få hjälp med marknadsföringen
 • Vara med i gemensamma kampanjer
 • Få rabatt på köp av trottoarpratare och säkerhetsutrustning till butiken.
 • Stötta arbetet med tillgängliget för parkeringar. För detta arbete finns det en parkeringsgrupp.
 • Kunskapsinhämtning: Vi erbjuder kurser till lägre priser för medlemmarna, t ex  värdskap, säkerhet samt marknadsföring. Vi försöker hitta bra och inspirerande föreläsare. Vi anser att vi ständigt kan utvecklas och bli bättre….
 • Få information om vad som händer via nyhetsbrev och medlemsmöten.
 • Tjäna mer pengar: Vi samordnar aktiviteter som ska ge “större avkastning”och stärka vår stads specifika värden. Ex på aktiviteter: Modeshowar, Marknadsafton, Påsktåget, Roslagsnatta, klappjakten, Julmarknaden m fl. Som medlem är din åsikt viktig för vilka aktiviteter vi ska satsa på och vilka som ska bort. Vi lyssnar på våra medlemmar och utvärderar alla aktiviteter.
 • Delta i flera av våra aktiviteter utan extra kostnad
 • Få  marknadsföringsmaterial utan extra kostnad.
 • Få vår årskalender med alla aktiviteter.
 • Ha koll på och tycka till om rekommenderade öppettider i stadskärnan . Norrtälje Handelsstad tar varje år fram ett förslag till gemensamma öppettider som ligger till grund för gemensam marknadsföring i samband med helger etc. Vi tvingar ingen att hålla dessa tider, vi försöker få så många som möjligt att ha samma öppethållande  – Det vinner alla på.
 • En anställd person som för er talan i frågor som rör staden gentemot kommun och andra parter.
 • Ingå i nätverket – erfarenhetsutbyte och samverkan – när det är som bäst. Tillsammans blir vi starkare!
 • Möjlighet att få en säkerhetscertifiering