Styrelsen

Styrelsens sammansättning
Ordförande Boel Norman Högberg- Norrtälje Hälsocenter (0708-61 95 06)
Vice ordförande Anders Eriksson – Fastighetsägare
Övriga ledamöter
Erik Karlsson – Addon
Jan – Erik Svecke – Lommarstranden, konsult
Fredrich Lovén – Lennart Lovén fastighetsbolag
Helena Ericsson – Roslagens Sparbank
Albert Bergström – Handlare, Smycka, Klocka,Glassberget, Roslagen Paintball
Peter Kauffman – Spel och Sånt
Gisela Norén – Visit Roslagen

Adjungerade
Linda Börjesson – Näringslivschef, Norrtälje Kommun
Helen Lott – Gata-parkchef, Norrtelje Kommun
Handelsutvecklare Tomas Johansson 076 1271093
Ulla Stolt Gustafsson – Sekreterare