Verksamhetsidé

Genom samverkan med aktörer tillsammans stärka och utveckla Norrtälje som en attraktiv mötes – och handelsplats – vilket också bidrar till en positiv utveckling i kommunen

vägen mot årets stadskärna 2016