Trivsel

Norrtälje Handelsstad jobbar för en renare, snyggare och tryggare stadskärna. Vi jobbar med Norrtälje Kommun  och fastighetsägarna för att hitta sätt att bevara och öka attraktionen i vår stad.

Lite av vad vi jobbar med:

  • Utsmyckningen av stan beträffande blommor, bänkar etc.
  • Utveckla stadens kvaliteter i samråd med kommunen och fastighetsägarna samt övriga gällande torghandel, uteserveringar, gatuskyltar,
  • Klottersanering ihop med Norrtälje Kommun.
  • Ta fram förslag och samordna finansiering av gemensamma investeringar för stadens attraktivitet såsom julbelysning
  • Vidareutveckla/ta fram nya aktiviteter och event som ger ett mervärde till medlemmarna.