Om oss

Norrtälje Handelsstad

Norrtälje Handelsstad

Norrtälje Handelsstad ekonomisk förening har som syfte att samla näringsidkare och handelsföretag i Norrtälje för att främja handelns sunda utveckling och medlemsföretagens gemensamma intressen.

Vi är en remissinstans och en länk mellan köpmännen, Norrtälje kommun, Turistnäring, kultur-& fritid samt fastighetsägarna.Föreningen har även några viktiga samarbetspartners varav Norrtelje Tidning är en av de större. Föreningen skall också arrangera och samarbeta med andra kring event i Norrtälje som har till syfte att öka besöken till staden

Norrtälje Handelsstad arbetar för ett levande och attraktivt city, en aktiv samverkan mellan medlemmar och kommun samt för Norrtälje som ett intressant besöksmål..

Norrtälje Handelsstad arbetar för gemensamma öppettider. Öppettiderna är rekommenderade och enskilda verksamheter kan ha såväl längre som kortare öppettider. Följ verksamheterna via deras egna sidor alt sociala medier och håll dig uppdaterad för eventuella ändringar.

Styrelsen

Boel Norman Högberg
Ordförande
Anna-karin Steensma Hendel
STYRELSELEDAMOT
Jan Erik Svecke
Styrelseledamot
Fredrich Lovén
Styrelseledamot
Sarah Seppälä
Styrelseledamot
Per Evhammar
Styrelseledamot
Peter Kauffman
Styrelseledamot
Jörgen Eriksson
Styrelseledamot
Kajsa Hjertén
Styrelseledamot
Benjamin Råd Vaher
adjungerad styrelseledamot
Sanna Fagerström
adjungerad styrelseledamot
Lismari Markgren
adjungerad styrelseledamot

Partners

Vi stödjer

Fastighetsägare